https://choviettainhat.com/ - Chợ Việt tại Nhật là một doanh nghiệp trồng rau sạch. Chúng tôi trực tiếp trồng rau sạch tại nhà kính, ruộng vườn tại Nhật Bản. Các sản phẩm rau sạch và thực phẩm sạch đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm luôn luôn là ưu tiên số một.